Bezp??atny odbi??r sprz─?tu elektronicznego!

Minimum logistyczne dla nowych klient??w to 250 kg.

Bezp??atny dojazd do klienta na terenie Warszawy i okolic (do 30 km)

Odbieramy takie sprz─?ty jak:

Drukarki, tonery, tusze, komputery, monitory, urz─?dzenia wskazuj─?ce, telefony, baterie r????nego typu, kable r????nego typu, zasilacze UPS, wszelkiego rodzaju elektroniczny sprz─?t biurowy i bankowy.

Na ??yczenie klienta pomagamy w rozebraniu sprz─?tu i przygotowaniu go do transportu.
Zu??yty sprz─?t transportujemy do zak??adu rozbi??rki i przetwarzania odpad??w.

Nale??y pami─?ta─?, ??e wyrzucanie elektro??mieci podlega surowej karze. Przekazuj─?c odpad nam - przekazuj─? Pa??stwo odpowiedzialno??─? na nas. Oferujemy tak??e niszczenie dysk??w twarych i no??nik??w danych.

To nic nie kosztuje!

Zapraszamy do wsp????pracy!

Skontaktuj si─? z nami!